PERANG BADAR

PERANG BADAR

“ Peperangan Pertama Dalam Sejarah Islam Dipimpin Oleh Nabi Muhammad S.A.W “


  • Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun ke dua Hijrah (2H) / 624 Masihi di Lembah Badar di luar Kota Madinah
  • Perang Badar merupakan peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam dan ia telah dipimpin oleh Nabi Muhammad S.A.W
  • Nabi Muhammad S.A.W  bersama 313 orang tentera telah keluar dari Madinah bagi menyekat kafilah perdagangan Kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufian
  • Abu Sufian yang menyedari perancangan Nabi Muhammad S.A.W telah menghantar Domdom Bin Amru Al-Ghifari untuk meminta bantuan dari Mekah
  • Dalam menempuhi peperangan ini, Nabi Muhammad S.A.W telah merangka beberapa strategi iaitu menguasai ketiga-tiga mata air di medan perang
  • Teknik ini dapat menghalang tentera musuh daripada mendapatkan bekalan air dan sekaligus melemahkan kekuatan tentera musuh

Post a Comment