Adakah Anda Mangsa Buli ?


  • Pihak sekolah perlulah mendapatkan maklumat tentang kes buli yang berlaku di sekolah masing-masing, sama ada dalam bentuk psikologi atau fizikal. ini boleh dilakukan dengan meminta para pelajar mengisi borang soal selidik berkaitan dengan buli
  • Pihak sekolah perlu mempunyai peraturan yang jelas berkaitan dengan buli. ini bukan sahaja dilakukan dengan menampal poster antibuli disekolah, malah juga mengedarkan risalah antibuli kepada setiap pelajar untuk dibaca bersama dengan ibu bapa
  • Perlu wujudkan satu jawatankuasa penyelaras antibuli peringkat sekolah. antara ahli yang terlibat terdiri daripada pengetua sekolah, guru kaunseling, guru disiplin, wakil ibu bapa dan wakil pelajar. Mereka berperanan mengurus program antibuli dan menilai keberkesanannya.
  • Perbincangan tentang buli hendaklah dimasukkan dalam agenda mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) sekolah
  • Selain itu guru-guru juga hendaklah membincangkan tentang isu buli dari semasa ke semasa.Post a Comment